Wenche Gulbransen / Unn Fahlstrøm – 12.03.-01.05.2022

Prosessuell utstilling #4 er et samarbeid med Wenche Gulbransen. De seneste årene har Gulbransen for det meste arbeidet med papir i ulike brette- og collageteknikker med tusj og guache. Ofte i sort-hvitt, men også med enkel bruk av primærfarger.

I likhet med Fahlstrøm forholder hun seg til et konstruktivistisk og reduksjonistisk formspråk. Arbeidene blir til som resultat av en lang intuitiv prosess hvor papiret bearbeides helt på grensen til hva det tåler.
Rent formmessig ligger de to prosjektene svært nære hverandre, og sammenstillingen av arbeider falt seg naturlig selv om materialene og metodikken er forskjellig.

Gulbransen har bakgrunn fra studier i både inn- og utland, har undervist på arkitekthøyskolen og vært med på å fostre noen av dagens mest markante kunstnerstemmer som professor ved Kunst og Håndverkskolen. 

Hjem