Unn Fahlstrøm  –  14.08.-09.10.2022

Prosessuell utstilling #6 er en solopresentasjon med et utvalg bilder fra de foregående utstillingene sammen med nye arbeider på papir.