Stein Rønning / Kjell Bjørgeengen / Unn Fahlstrøm

Prosessuell utstilling #5 er et samarbeid mellom Stein Rønning, Kjell Bjørgeengen og Unn Fahlstrøm hvor de viser nye arbeider.